Павел СЕВЯРЫНЕЦ

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Гняздо ксяндзоў-беларусаў

Да пачатку рэвалюцыйных падзеяў 1917 года і ў колішняй сталіцы ВКЛ, занятай немцамі Вільні, і ў старажытнай Гародні, і ў Беластоку, і ў губернскім прыфрантавым Менску, і ў Магілёве, дзе знаходзілася Стаўка Мікалая ІІ, тлелі агмяні беларускага хрысьціянскага руху — найперш каля касцёлаў і

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Краёвая хрысціянская партыя

Менавіта пачатак ХХ стагоддзя з яго тэктанічнымі ўзрушэннямі стаў часам выспявання ідэі масавай беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі.

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Хрысціянства і дэмакратыя без незалежнасці

Пасля аб’яднання ВКЛ з Польскай каронай у Рэч Паспалітую напрыканцы ХVІ стагоддзя канструкцыя хрысціянскіх асноваў і шляхецкай дэмакратыі ў Беларусі пачала разбурацца — разам з незалежнасцю.

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Беларускае хрысціянскае трыадзінства

«Дзе двое ці трое сабраліся ў Імя маё, там і Я сярод іх» — найвышэйшы сэнс беларускага трыадзінства, сфармуляваны ў Евангеллі.

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Хрысціянская дэмакратыя ў ВКЛ

Адной з найбольш яскравых з’яваў спалучэння хрысціянства і дэмакратыі ў ВКЛ была магутная традыцыя мясцовага самакіравання. Тое, што тэарэтыкі хрысціянскай дэмакратыі потым назавуць субсідыярнасцю, працавала на поўную моц у ВКЛ 15-17 стст.

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Росквіт шляхецкай хрысціянскай дэмакратыі

Калі ў сярэдзіне ХІІІ — пачатку ХІVстагоддзя ўладная сістэма Вялікага Княства Літоўскага яшчэ зазнае сужыццё полацкіх хрысціянскіх і дэмакратычных традыцыяў з паганскімі балцкімі (справа хросту Міндоўга ды Гедзіміна), дык ужо з другой паловы Х

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Беларусь: хрысціянства і дэмакратыя

Гісторыя Беларусі пераканаўча даводзіць: за тысячагоддзе існавання беларускай дзяржаўнасці менавіта сплаў хрысціянства і дэмакратыі быў галоўнай платформай для заканадаўчай, выканаўчай і судовай уладаў у пару іх росквіту.

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Хрысціянская дэмакратыя як “залатая сярэдзіна”

У Новым часе першым з царкоўных іерархаў зразумеў патрэбу хрысціянскага народаўладдя і рашыўся на прынцыповы палітычны прарыў Папа Рымскі Леў XIII, які заняў папскі пасад у 1878 годзе — ў энцыкліцы Rerum novarum

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Хадэцыя як альтэрнатыва рэвалюцыі

На тэалагічнае і філасофскае абгрунтаванне хрысціянскай дэмакратыі найбольшы уплыў аказалі вядучыя хрысціянскія мысляры нашай эры: айцец Царквы святы Аўрэлій Аўгусцін (354-430 гг), вядучы каталіцкі багаслоў Тамаш Аквінскі (1225-1274 гг) і адзін з заснавальнікаў евангельскага (пратэстанцка

Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Вытокі хрысціянскай дэмакратыі

Вытокі хрысціянскай дэмакратыі, як мы бачым з самой яе назвы, бяруць свой пачатак з Асобы Богачалавека Ісуса Хрыста. Часам можна пачуць меркаванне: Хрыстос і палітыка несумяшчальныя. Гэта не так.

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Наша пасланне Польшчы

Калі ўзрушаная хрысціянскім абуджэннем XVI ст.

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Песняры

На сцэне вакальна-інструментальны ансамбль пад кіраўніцтвам народнага артыста Ўладзіміра Мулявіна...

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Беларуская паэтычнасць

У рыфму жыць і ўзнёсласці рабіць — Паказнік гэтай нацыі найпершы. Таму паэтам можаш ты не быць, Але як беларус — ты пішаш вершы.  

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Нясвіжскі палац

Нясвіж, бліскучы Нясвіж — сталіца роду Радзівілаў, цэнтр кнігадрукавання і Контррэфармацыі, эталон еўрапейскасці ў Беларусі. Цуд халоднай прагажосці!

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Беларусы, беларусачкі і аборт

Жыццё і смерць Прапанаваў я табе, Дабраславенне і пракляцце. Выберы жыццё, Каб жыў ты і нашчадкі твае. Другі Закон 30:19

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Мова, дар Божы

Мова — плоць і кроў нацыянальнай ідэі. Феномен слова найбольш поўна выяўляе ў нас вобраз і падабенства Божае: «Напачатку было Слова, і Слова было ў Бога...» (Яна, 1:1)

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Мірскі замак

“Мірскі замак” — наш самы раскручаны архітэктурны брэнд. Імя для Беларусі выключна дарагое: у нас мір — гэта менавіта Мір (толькі б вайны не было!).

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Інтэлігентнасць

Беларускія інтэлігенты — гэта паэт Максім Багдановіч, пісьменьнік Алесь Адамовіч, палітык Станіслаў Шушкевіч.

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Залі палацаў

Беларуская культура можа быць раскошнай, шыкоўнай, захапляючай — сцвярджаюць залі палацаў.

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Габрэйская традыцыя

Беларусы й габрэі – народы, пародненыя Богам.

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Вайна вачыма беларуса

Пра вайну беларусы пішуць, як дышуць.

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. Беларуская бібліятэка

Бібліятэкі ўзвышаюцца пасярод беларускай гісторыі, быццам гарады і крэпасці манументальнай архітэктуры.

Павел Севярынец. ФЕНАМЕНАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ. “Беларусьфільм”

“Беларусьфільм” — несканчоны шлях кінастужкі, што мільгае белай па чорным разметкаю скрозь усю Беларусь.