• Усё вельмi добра -малайчына ,але чаму зразу "што выбары будуць ня честныя асаблiва з падлiчэннямi .Няужо нiхто не ведое што усе Бюллютэнi i спiсы галасаваушых па выбарам у мясцовыя органы улады захоуваюца ШЕСЦЬ месяцау - калi няма скаргау а калi ёсць то яны прадоужываюца . Няужо гэтага часу будзе мала .???А пратаколы i дакументы пасядженняу захоуваюца ЧАТЫРЫ гады а потым знiчтажаюца . Так навошта трэба так сябе настраiваць на 666.