Павел Севярынец. СТАГОДДЗЕ БХД. Беларусь: хрысціянства і дэмакратыя

Павел СЕВЯРЫНЕЦ

Павел СЕВЯРЫНЕЦ

Нарадзіўся 30 снежня 1976 г. у Воршы. У 2000-м скончыў БДУ, атрымаўшы дыплом інжынера-геолага. У 1997-2004 гг. — заснавальнік і кіраўнік “Маладога фронту”. З 2005-га — сустаршыня “Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі”. Больш за 5 гадоў правёў у турмах, на “сутках” ды ў ссылках па палітычных прысудах. Заснавальнік асветніцкіх праектаў “Курсы дыджэяў Адраджэння” і “Шоў беларушчыны”, серыі музычных альбомаў “Беларускі Хрысціянскі Хіт”. Аўтар кнігаў “Дыджэй Адраджэння”, “Пакаленне Маладога Фронту”, “Брату”, “Люблю Беларусь”, “Лісты з лесу”, “Беларуская глыбіня”. Лаўрэат літаратурных прэміяў імя Алеся Адамовіча і Францішка Аляхновіча, прэміі “За свабоду думкі” імя Васіля Быкава. Жанаты з Воляй Севярынец. Хрысціянін.

Гісторыя Беларусі пераканаўча даводзіць: за тысячагоддзе існавання беларускай дзяржаўнасці менавіта сплаў хрысціянства і дэмакратыі быў галоўнай платформай для заканадаўчай, выканаўчай і судовай уладаў у пару іх росквіту. Такім чынам, ідэя хрысціянскай дэмакратыі для Беларусі не ёсць чымсьці новым альбо пазычаным — гэта наша глыбокая, спадчынная традыцыя.

Дастаткова працытаваць лiдараў беларускай гiсторыi, каб убачыць, наколькi па-хрысьцiянску разумелi яны ўладу народу:

“У Бiблii ўсе законы i правы, якiмi людзi на зямлi кiравацца маюць, напiсаныя... Тут справа ўсякага збору людзкога i ўсялякага гораду выкладаецца, каб вераю, яднаньнем ласкi й згоды паспалiтае памножана была” (Францiшак Скарына).

“А калi ёсьць рознасьць немалая ў веры хрысьцiянскай, абяцаем сабе за нас, за нашчадкаў нашых, на вечныя часы, пад абавязкам прысягi, пад вераю, годнасьцю i сумленьнем нашым, каб тыя, хто розныя ў веры, спакой мiж сабой захавалi (Са Статуту ВКЛ 1588 г., рэдагаванага Львом Сапегам).

“Бог стварыў чалавека, каб ён карыстаў з вольнасьцi справядлiвай” (Кастусь Калiноўскi).

“Беларусь павiнна вярнуцца да Хрысьцiянства. Беларусь у XXI стагодзьдзi мусiць адрадзiцца як Хрысьцiянская краiна. Беларуская iдэя, абапертая на традыцыi беларускага Хрысьцiянства, — гэта шлях для нас найбольш унiвэрсальны i правiльны” (Зянон Пазьняк).

Першая беларуская дзяржава, Полацкае княства, выходзіць на арэну сусветнай гісторыі ў Х стагоддзі, з прыняццём хрысціянства.

Трэба адзначыць, што навяртанне да хрысціянства на беларускіх землях было мірным і пашыралася як ва ўсходнім (далей — праваслаўным) варыянце, з Візантыі, так і ў заходнім (потым каталіцкім) — праз варажскіх ды нямецкіх місіянераў (Торвальда Вандроўніка, Улава Трыгвасана, біскупа Рэйнбэрна).

І ўжо ў самым пачатку дзяржаўнага будаўніцтва ў ягоны падмурак закладваецца не толькі хрысціянская архітэктоніка, але і народны дэмакратызм: Полацкае веча, сотнікі, “копныя суды” ды інш.

Эліта Полацкага княства (князі, кіраўнікі дружыны, сакратары, дыпламаты) была хрысціянскай. Уладу князя абмяжоўвала народнае веча (ізноў-жа, пераважна хрысціянскае), вольнае настаяць на стратэгічных рашэннях і нават змяніць князя разам з ягоным атачэннем.

Да ХІІ стагоддзя Беларусь зазнае духоўны, культурны, гаспадарчы і палітычны ўздым, адзначаны постацямі Ефрасінні Полацкай, Кліма Смаляціча, Аўрамія Смаленскага ды Кірылы Тураўскага.

Невялікія, але згуртаваныя натуральныя і самакіроўныя супольнасці (сям’я, прыход альбо парафія, дружына, купецкая гільдыя, рамесніцкі цэх) вызначалі лад і развіццё першых беларускіх дзяржаваў — Полацкага, Тураўскага, Смаленскага княстваў — у поўнай адпаведнасці з ідэяй сучаснай хрысціянскай дэмакратыі, хіба толькі з той розніцай, што ўладальнікі маёмасці, радавітыя грамадзяне і вайскоўцы мелі адпачатна больш уплыву ці права голасу за астатніх.

Менавіта гэтую асноватворную мадэль пераняла ад Полацкага княства, Турава ды Смаленску і Вялікае Княства Літоўскае.

 

 

З кнігі “Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя”

 

Меркаванні калумністаў могуць не супадаць з меркаваннем рэдакцыі. 
Запрашаем чытачоў абмяркоўваць артыкулы на форуме, прапаноўваць для ўдзелу ў праекце новых аўтараў або ўласныя матэрыялы.

 

 
Оставьте комментарий (0)
  • “Беларусь павiнна вярнуцца да Хрысьцiянства. Беларусь у XXI стагодзьдзi мусiць адрадзiцца як Хрысьцiянская краiна. Беларуская iдэя, абапертая на традыцыi беларускага Хрысьцiянства, — гэта шлях для нас найбольш унiвэрсальны i правiльны” (Зянон Пазьняк). ++++++ Я лічу што больш унiвэрсальны i правiльны іншы шлях- ”… Прыярытэт КАЛГАСНАЙ ДОГМЫ стаў афіцыйнай догмай. Вядома, сення не ўсім проста задушыць у сабе гэту догму… ЗЯМЛЯ –СВЯТАЯ ІСТОТА, “маці-карміцелька”, ЁЙ пакланяліся, ЁЙ спавядаліся, каяліся. І ці далёка мы прайшлі наперад, вылучыўшы жудасныя лозунгі накшталт такога: нельга чакаць міластыні ад прыроды, узяць яё-- наша задача. Нельга дапусціць, каб і далей парушалася экалогія прыроды і экалогія духу. Нельга і далей адлучаць селяніна ад зямлі. Трэба аддаць ЯЕ яму. І калі селянін адчуе, што гэта надзейна і надоўга, калі ён вернецца да ЗЯМЛІ, як дачасткі свайго ”Я”, то гэта будзе ПЕРШ ЗА ЎСЁ ДУХОЎНАЕ АЧЫШЧЭННЕ і АБНАЎЛЕННЕ …ІНДЫВІДУАЛЬНЫЯ сельскія гаспадаркі базіруюцца ТОЛЬКІ на АСАБІСТАЙ ПРАЦЫ.”.( Лаўрэат прэміі часопіса “Беларусь” за 1991 г. Лукашэнка «Вялякі перадзел?» “Беларусь”, №3-91).
  • Беларуская идея абапертая на традиции беларускага Хрыссцианства..... По какому пути вы прикажете идти беларуским католикам да и людям иного вероиповедания проживающих в РБ?
  • Такой тонкости в религии я не знал. Извините.
  • Многие, кто проезжал через Новинки, рассказывают о своем удивлении: почему там постоянно видны большие лужи воды. Оказывается, это сотрудник психдиспансера рыдают в ожидании своего весьма желанного клиента-пациента, коим есть Павел Северинец. Только психически больные люди могут называть Полоцкое княжество белорусским государством. Хотя бы потому, что полочане не догадывались об этом и даже не подозревали, что в будущем появятся белорусы.
  • Многие, кто проезжал через Новинки, рассказывают о своем удивлении: почему там постоянно видны большие лужи воды. Оказывается, это сотрудник психдиспансера рыдают в ожидании своего весьма желанного клиента-пациента, коим есть Павел Северинец. Только психически больные люди могут называть Полоцкое княжество белорусским государством. Хотя бы потому, что полочане не догадывались об этом и даже не подозревали, что в будущем появятся белорусы.
  • марны лёс у беларусаў каталікоў, праваслаўных і пратэстантаў і Просто человека! бо не задушылі ў сабе калгасную догму ў адрозьненьні ад феадалаў ВКЛ-- “Па тытуле галоўнага дакумента “Ўстава на валокі”, выдадзенай у 1557 г., рэформа атрымала назву Валочнай памеры. …У выніку рэформы на захадзе і ў цэнтры Беларусі сялянская АБШЧЫНА ўжо ў XVI ст. была фактычна ЗЛІКВІДАВАНАЯ. Надзелы зямлі сталі АДНАДВОРНЫМІ і СПАДЧЫННЫМІ”.( “Нарыс гісторыі Беларусі” Генадзь САГАНОВІЧ:220-221 стар. Мн.2001г.) «У 1557 годзе была праведзена рэформа так званай «валочнай памеры». Зямлю падзялілі на «валокі» (21,3 га), за кожнай валокай замацавалі «дым», АДНУ ГАСПАДАРКУ. На захад ПАЦЯГНУЛІСЯ абозы, паплылі караблі з пленам сялянскіх рук” (Уладзімір КАРАТКЕВІЧ «Земля пад белымі крыламі») « Реформа в соответствии с «Уставай на волоки» была обязательной для проведения в государственных землях. Однако БОЛЬшинство светских и церковных феодалов ПОНЯЛИ ПРИБЫЛЬНОСТЬ этой реформы для землевладельцев и провели ее в своих землях. результаты и последствия реформы: рост доходов казны и феодалов; переход к поземельному налогообложению крестьян; РАЗрушения крестьянской ОБщины на западе и в центре Беларуси, переход крестьян подворному землепользованию;--«Экономической истории БЕЛАРУСИ» Минск, УП Экоперсиектива, 2001 год с. 90.
  • Такой тонкости в религии я не знал. Извините.
  • Извините не знал